در این لحظه آلمانی - فرانسه واژه نامه تعدادی از 4,692 کلمات در آلمانی و نیز 127,309 ترجمه های درخواست شده از عبارات معمول و کمتر معمول بودن، در عین حال سریع و آسان برای استفاده.
تا به حال، تعدادی از وجود دارد 8,495,155 جستجو کلمات / عبارات، میان 45,025 امروز.
برچسب ها: آلمانی - فرانسه فرهنگ لغت، آلمانی، فرانسه, فرهنگ لغت, ترجمه, دیکشنری آنلاین آلمانی، آلمانی-فرانسه خدمات ترجمه، ترجمه
 
کد زیر هر کجا که می خواهید ویدجت فرهنگ لغت به نظر می رسد در وب سایت خود قرار دهید:


ویدجت ظاهر خواهد شد مثل این:


مجهز به auffranzoesisch.com
این دیکشنری در سایت خود را جاسازی:

اینجا را کلیک کنید برای دریافت کد اچ لازم
0.0129 / 0.0071 (21)
بازگشت به ابتدای صفحه