4,692 բառեր. 127,309 Թարգմանություններ է.
8,495,155 բառերը / արտահայտությունները, 45,025 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Գերմաներեն, Գերմաներեն-Ֆրանսերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է auffranzoesisch.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
3.5535 / 0.0971 (21)
Վերադառնալ սկիզբ